برنامه انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول ۹۹-۹۸

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۵ کد : ۱۲۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۱۴

برنامه انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

نیمسال اول 99-98

ردیف

رشته

شروع انتخاب واحد

پایان انتخاب واحد

1

نفرات برتر

98/06/12     1 صبح

98/06/21     12 شب

2

علوم آزمایشگاهی (کارشناسی پیوسته)

98/06/13     8 صبح

98/06/14        8 صبح

3

هوشبری (کارشناسی پیوسته)

98/06/16     11 صبح

98/06/17        11 صبح

4

اتاق عمل (کارشناسی پیوسته)

98/06/17     11 صبح

98/06/18        11 صبح

5

علوم آزمایشگاهی (کارشناسی ناپیوسته)

98/06/20     11 صبح

98/06/21       11 صبح

6

هوشبری (کارشناسی ناپیوسته)

98/06/20     11 صبح

98/06/21       11 صبح

7

اتاق عمل (کارشناسی ناپیوسته)

98/06/20     11 صبح

98/06/21       11 صبح

8

متاخرین

98/06/21     11 صبح

98/06/22     11 صبح


( ۳۳ )

نظر شما :