زمانهای انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۵ کد : ۱۳۹ اخبار
تعداد بازدید:۸۶۳۱
زمانهای انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

زمان انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 دانشکده پیراپزشکی به شرح جدول زیر می باشد:

 

              جدول زمان بندی انتخاب واحد های  دانشکده پیرا پزشکی

رشته اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته

چهارشنبه

14/06/1397

رشته هوشبری کارشناسی ناپیوسته

چهارشنبه

14/06/1397

رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته

چهارشنبه

14/06/1397

رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته

یک شنبه

18/06/1397

رشته هوشبری کارشناسی پیوسته

سه شنبه

20/06/1397

رشته اتاق عمل کارشناسی پیوسته

چهارشنبه

21/06/1397

 

( ۶۶ )