اسامی پشتیبانهای امتحانات دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۸ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۳ کد : ۲۹۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۹

اسامی پشتیبانهای امتحانات دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول 1400-1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

پشتیبان

تلفن

ایمیل

1

ایمیل دانشکده

-

22615384-021

paramedical.azad@gmail.com

2

نرگس منتها

رئیس آموزش

09213654844

na.montaha@gmail.com

3

سمیه قمی ها

اتاق عمل (پیوسته)

09126100733

s.ghomiha2016@gmail.com

4

نسیم خاکساریان

هوشبری (پیوسته)

09194945580

nassimkhaksarian@gmail .com

5

مهشید محتسبی

علوم آزمایشگاهی (پیوسته)

09125270722

MahshidMohtasebi@gmail.com

6

سعیده بابامرادی

علوم آزمایشگاهی (پیوسته)

09126368611

Babamoradisaeide@gmail.com

7

زهرا عرب

اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی (ناپیوسته)

09102415590

zahra33138@yahoo.com


( ۱۰ )

نظر شما :