اسامی پشتیبانهای آموزش دانشکده پیراپزشکی در ایام تعطیلی بعلت کرونا

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۹ کد : ۳۱۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۷

اسامی پشتیبانهای آموزش دانشکده پیراپزشکی در ایام تعطیلی بعلت کرونا

ردیف

نام و نام خانوادگی

پشتیبان

تلفن

ایمیل

1

ایمیل  و تلفن مستقیم آموزش دانشکده

-

22615384

paramedical.azad@gmail.com

2

نرگس منتها

رئیس آموزش

09213654844

na.montaha@gmail.com

3

سمیه قمی ها

اتاق عمل (پیوسته)

09126100733

s.ghomiha2016@gmail.com

4

نسیم خاکساریان

هوشبری (پیوسته)

09194945580

nassimkhaksarian@gmail .com

5

مهشید محتسبی

علوم آزمایشگاهی (پیوسته)

09125270722

MahshidMohtasebi@gmail.com

6

آقای قادری

علوم آزمایشگاهی (پیوسته)

09127281916

 

7

زهرا عرب

اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی (ناپیوسته)

09102415590

zahra33138@yahoo.com


( ۴ )

نظر شما :