زمان های انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷

۰۵ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۴ کد : ۶۴۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۳۴

زمان های انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشکده پیراپزشکی به شرح زیر می باشد:

 

انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

نیمسال دوم 98-97

 

رتبه های برتر

06/11/97 و 07/11/97

ازساعت 12  شب  الی 24  شب

 

 

اتاق عمل پیوسته

07/11/97 و 08/11/97

8 صبح الی 8 صبح

 

علوم آزمایشگاهی پیوسته

08/11/97 و 09/11/97

8 صبح الی 8 صبح

 

هوشبری پیوسته

09/11/97 و 10/11/97

8 صبح الی 8 صبح

 

هوشبری ، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

10/11/97

10 صبح الی 24 شب

 

انتخاب واحد متأخرین

11/11/97 و 12/11/97

8 صبح الی 24 شب

 

 


( ۲۶ )

نظر شما :