اساتید مدعو و حق التدریس

اساتید محترم مدعو و حق التدریس فرمهای مورد نیاز برای روند فرایند جذب را از لینک های زیر دریافت نموده و به اداره مدرسین حق التدریس ( خانم کیا و خانم انوشه) مراجعه نمایید. 

روند جذب اساتید حق التدریس 

فرم جذب اساتید حق التدریس

مدارک لازم برای جذب اساتید مدعو هیات علمی

مدارک لازم برای جذب اساتید حق التدریس