معرفی دانشکده

دانشکده پیراپزشکی در سال 1387 با مجوز شماره 140492/67 تاسیس گردیده است. دانشکده پیراپزشکی متشکل از گروه های آموزشی علوم آزمایشگاهی، هوشبری و اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته می باشد.

 

اهداف دانشکده پیراپزشکی

 • ارتقاء کیفی سطح آموزش

 • توسعه کمی و کیفی پژوهش

 • توسعه و گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی

 • تربیت نیروی انسانی کارآمد متناسب با نیاز جامعه

 • گسترش همکاری‌های مشترک با مراکز علمی دانشگاهی به منظور راه‌اندازی رشته‌های جدید و مورد نیاز دانشکده

 • افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی بین‌الملل

 • توسعه روش‌های نوین آموزشی

 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های آموزشی

 • توسعه و تجهیز فضاهای تحقیقاتی

 • استفاده از توان EDO و اعضای هیأت علمی

 • بکارگیری روشهای جدید و پویای تدریس و نوآوری
 • بهبود کیفی سیستم نظارت و ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزش

 • تربیت دانش آموختگان ممتاز و کارآمد

 • بهبود رضایتمندی گیرندگان و دهندگان خدمات آموزشی

 • افزایش همکاریهای آموزشی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

 • فراهم کردن زمینه‌های رشد علمی اعضای هیأت علمی

 

 مسئولین دانشکده پیراپزشکی:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مسعود پارسانیا

رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتر گلنوش میر سعیدی

معاون آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی 

دکتر هدی جهاندار

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

دکتر فاطمه خاکپای

مدیر EDO دانشکده پیراپزشکی

                  آقای مجید اسماعیلی

                            مسول دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی

خانم نرگس منتها

 رئیس اداره آموزش پیراپزشکی

خانم مهشید محتسبی

 مسئول کارشناسی پیوسته علوم‌آزمایشگاهی

خانم نسیم خاکساریان

 مسئول کارشناسی پیوسته هوشبری

خانم سعیده بابا مرادی

 مسئول کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

خانم سمیه قمی‌ها

 مسئول کارشناسی پیوسته اتاق عمل

خانم زهرا عرب

 مسئول کارشناسی ناپیوسته هوشبری، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

خانم فاطمه لرستانی

 مسئول هماهنگی کارآموزی های بیمارستان

خانم لیلا مولوی

 مربی بیمارستان

خانم ندا نجفی

 مربی بیمارستان

 

مدیران گروه دانشکده پیراپزشکی:

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

دکتر حسین دهقانی

مدیرگروه بیهوشی

دکتر فرشید غلامی

مدیر گروه اتاق عمل

دکتر منیره اسدی

 

اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی:

نام و نام خانوادگی

مدرک

دکتر بهزاد پوپک

دکتری تخصصی هماتولوژی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر گلنوش میرسعیدی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

خانم لیلا صالحی زاهد

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر محسن مهرشادیان

پزشک عمومی

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر محمد آریافر

متخصص بیهوشی

عضو هیات علمی گروه بیهوشی

دکتر منیره عجمی 

دکتری تخصصی هماتولوژی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر فاطمه نافیان

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر بهداد ندیمی

متخصص ارتوپدی

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر ساسان محمد پور

متخصص جراحی عمومی- فوق تخصص کولورکتال

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر فاطمه برزویی

دکتری پرستاری

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر سمانه پارچه بافیه

دکتری پرستاری

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر عدیمی 

دکتری تخصصی قارچ و انگل شناسی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی