گروه آموزشی اتاق عمل

مدیر گروه : خانم دکتر منیره اسدی : کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

( داخلی 268) 

اعضای گروه:

1- خانم دکتر گلنوش میرسعیدی :کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی- دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 

( داخلی 281)

2- خانم لیلا صالحی زاهد :کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

( داخلی 268)

3- دکتر محسن مهرشادیان: دکتری عمومی

4- خانم دکتر طاهره برزویی: دکتری پرستاری 

5-خانم دکتر سمانه پارچه بافیه :دکتری پرستاری

6-آقای دکتر سامان محمدی پور: متخصص جراح عمومی- فوق تخصص کولورکتال

7- آقای دکتر بهداد ندیمی: متخصص ارتوپدی

8- خانم لیلا مولوی: مربی بالینی ( کارشناس ارشد آموزش پزشکی)

9- خانم ندا نجفی داورانی: مربی بالینی ( کارشناس ارشد آموزش پزشکی)

 

معرفی رشته تکنولوژی اتاق عمل:

رشته کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل شاخه‌‌های از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی در جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می‌آموزند. دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمان خواهد بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش‌های اتاق عمل بیمارستان، بخش‌های مداخله تشخیصی درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می‌نمایند.

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل 134 واحد به شرح زیر می‌باشد:

  • دروس عمومی: 26 واحد
  • دروس پایه و تخصصی: 92 واحد
  • کارآموزی در عرصه: 16 واحد

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل نیز در این دانشکده دایر می‌باشد.

 

طرح درسها