گروه آموزشی هوشبری

مدیر گروه: آقای دکتر فرشید غلامی-متخصص بیهوشی

تماس: مستقر در اتاق عمل بیمارستان بوعلی

اعضای گروه:

آقای دکتر محمد آریافر - متخصص بیهوشی

تماس: مستقر در اتاق عمل بیمارستان بوعلی

معرفی رشته هوشبری

روش‌ها، تجهیزات و وسایل بیهوشی به ویژه هوشبری در جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی مثل قلب، عروق بزرگ، توراکس، مغز و اعصاب پیوند اعضا و غیره آشنا شده، مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را فرا می‌گیرند.

با توجه به پیشرفت‌های دانش بیهوشی و توسعه تجهیزات و فن‌آوری و به منظور ارائه خدمات مراقبتی مطلوب و اثربخش، استفاده از دانش‌آموختگان رشته فوق به ویژه در اتاق‌های عمل جراحی تخصصی، فوق‌تخصصی، واحد مراقبت‌های پس از بیهوشی (PACU) و سرویس درد حاد و مرکز فوریت‌های اورژانس ضروری به نظر می‌رسد.

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته هوشبری 134 واحد به شرح زیر می‌باشد:

  • دروس عمومی: 26 واحد
  • دروس پایه و تخصصی: 92 واحد
  • کارآموزی در عرصه: 16 واحد

کارشناسی ناپیوسته هوشبری نیز در این دانشکده دایر می‌باشد.

تعداد دانشجویان کارشناسی هوشبری - مقطع پیوسته:  213 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی هوشبری - مقطع ناپیوسته:  32 نفر

تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری - مقطع پیوسته:  708 نفر

تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری - مقطع ناپیوسته:  723 نفر

 

طرح درسها