گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه: آقای دکتر حسین دهقانی - دکترای علوم آزمایشگاهی 

شماره تماس: داخلی 310

اعضای گروه: 

1- آقای دکتر بهزاد پوپک - دکتری تخصصی هماتولوژی- دانشیار

شماره تماس: داخلی 343

2- خانم دکتر منیره عجمی: دکتری تخصصی هماتولوژی- استادیار

3- خانم دکتر فاطمه نافیان- دکتری تخصصی بیوتکنولوژی- استادیار

4- خانم دکتر عدیمی- دکتری تخصصی قارچ شناسی- استادیار

کارشناسان آزمایشگاه
 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

خانم کبری فراهانی

کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی

داخلی 248

خانم سیما برزگران

کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی

داخلی 248

خانم شهربانو غفاری نسب

کارشناس آزمایشگاه شیمی

داخلی 263

 
 
 

 

 

معرفی رشته علوم‌آزمایشگاهی:

رشته کارشناسی علوم‌آزمایشگاهی شاخه‌‌های از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعــات و بافت های  بدن انســان به منظورتشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می‌باشد.

در این رشته به موازات پیشرفت علوم‌پزشکی و گسترش دامنه‌ روش‌های تشخیص تجهیزات آزمایشگاهی نیز بسیار پیشرفت کرده به طوری که امروزه شاغلین این رشته از دستگاه‌های الکترونیکی و اتوماتیک بسیار دقیق و حساس برای انجام آزمایشات مختلف بهره می‌گیرند.

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته علوم‌ازمایشگاهی 134 واحد به شرح زیر می‌باشد:

  • دروس عمومی: 26 واحد
  • دروس پایه و تخصصی: 92 واحد
  • کارآموزی در عرصه: 16 واحد

کارشناسی ناپیوسته علوم‌آزمایشگاهی نیز در این دانشکده دایر می‌باشد.

 

طرح درس