گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه: آقای دکتر حسین دهقانی - دکترای علوم آزمایشگاهی 

شماره تماس: داخلی 310

اعضای گروه: 

آقای دکتر بهزاد پوپک - دکتری تخصصی هماتولوژی- دانشیار

شماره تماس: داخلی 343

معرفی رشته علوم‌آزمایشگاهی:

رشته کارشناسی علوم‌آزمایشگاهی شاخه‌‌های از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعــات و بافت های  بدن انســان به منظورتشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می‌باشد.

در این رشته به موازات پیشرفت علوم‌پزشکی و گسترش دامنه‌ روش‌های تشخیص تجهیزات آزمایشگاهی نیز بسیار پیشرفت کرده به طوری که امروزه شاغلین این رشته از دستگاه‌های الکترونیکی و اتوماتیک بسیار دقیق و حساس برای انجام آزمایشات مختلف بهره می‌گیرند.

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته علوم‌ازمایشگاهی 134 واحد به شرح زیر می‌باشد:

  • دروس عمومی: 26 واحد
  • دروس پایه و تخصصی: 92 واحد
  • کارآموزی در عرصه: 16 واحد

کارشناسی ناپیوسته علوم‌آزمایشگاهی نیز در این دانشکده دایر می‌باشد.

 

طرح درس