دروس ارائه شده

برنامه تابستان 98

 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد: 98/04/09 لغایت 98/04/13

شروع کلاسها از 98/04/15 

 

*برنامه دروس عمومی تابستان 98-97 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

*برنامه تربیت بدنی تابستان 98-97 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

برنامه امتحانی تابستان 98

 

دانشجویان گرامی لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

 

 1. زمان انتخاب واحداز 8 صبح 98/04/09 لغایت 12 شب  98/04/13 می باشد.
 2. زمان شروع کلاسها 98/04/15 می باشد.
 3. شروع امتحانات از 98/05/26 لغایت 98/05/30 می باشد.
 4. زمان حذف و اضافه در نیمسال تابستان وجود نداشته و در صورت تایید نهایی امکان ابطال وجود ندارد.
 5. مکان برگزاری کلیه کلاسهای عمومی، معارف و تربیت بدنی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران- زرگنده می باشد. (دانشجویانی که با دانشکده بهداشت ترم تابستانی را اخذ نموده اند، جهت اطلاع از برگزاری کلاسها به آموزش دانشکده بهداشت مراجعه نمایند.)
 6. دروس تخصصی توسط هر دانشکده بصورت مجزا ارائه می گردد.
 7. اخذ دروس وصایا امام (ره) و روخوانی قرآن علاوه بر حداکثر تعداد واحدهای انتخابی، بلامانع است. 
 8. دانشجویان بیشتر از یک درس معارف را نمی توانند اخذ نمایند و در صورت نیاز به اخذ مجوز به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.
 9. با توجه به اینکه کلیه دروس با هماهنگی آموزش هر دانشکده و اعلام ظرفیت از طرف دانشکده ها صورت گرفته است، در صورتی که کلاسی به حد نصاب نرسد، تشکیل نشده و دانشجویان ثبت نام کرده در آن کد مشخصه به کلاسهای دیگر منتقل می شودند.
 10. دانشجویان مهمان از واحدهای دیگر با لیست دروس و معرفی نامه معرفی شده از آن واحد به آموزش دانشکده پیراپزشکی مراجعه نمایند.
 11. رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس برعهده دانشجو و واحد مبدا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

قابل توجه دانشجویان مهمان دانشکده پیرا پزشکی

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان و عادی همزمان انجام می‌پذیرد در صورت اعلام پیام (دانشجوی مهمان جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. ) پیام را تایید نمایید، و انتخاب واحد را شخصا انجام دهید .

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم  98-97

ترم یک

ترم دو

ترم سه

ترم چهارم A

ترم چهارم B

ترم شش A

ترم شش B

ترم هفت

جدول اساتید سمینار و کد مشخصه

امتحانات نیمسال دوم 98-97

 

رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی -نیمسال دوم  98-97

 

ترم یک

ترم چهار

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

 

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل- -نیمسال دوم  98-97

 ترم دو

ترم چهار

ترم شش

ترم هفت

ترم هشت

برنامه امتحانی نیمسال دوم

 

رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

ترم یک

ترم چهار

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97

کارآموزی نیمسال دوم 98-97

 

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری- -نیمسال دوم  98-97

ترم دو

ترم چهار

ترم شش

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

 

 

رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری

ترم یک

ترم چهار

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97

کارآموزی نیمسال دوم 98-97